Lista postępowań PZP

Pozycje 1-16 z 16  pokazuj  pozycji

Dzp-391/4/D/2021 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu „Nowoczesny Uniwersytet dostępny dla wszystkich” Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-26 2021-04-30 09:30 --
Dzp-391/2/D/2021 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-19 2021-04-23 09:30 --
Dzp-391/9/U/2021 Wykonanie przeglądów okresowych, przeprowadzenie konserwacji i usunięcie nieprawidłowości w pracy urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych zamontowanych w obiektach Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-03-17 2021-03-26 09:30 --
Dz-391/48/D/2020 Dostawa, instalacja i uruchomienie kompletnego systemu dla obserwacji nieba w Obserwatorium Astronomicznym oraz projekcji sferycznych „fulldome” w Planetarium na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-02 2021-01-05 09:30 --
Dzp-391/31/D/2020 Dostawa, instalacja i uruchomienie kompletnego systemu dla obserwacji nieba w Obserwatorium Astronomicznym oraz projekcji sferycznych „fulldome” w Planetarium na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-11 2020-10-15 09:30 --
Dzp-391/11/D/2020 Dostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej dla Uniwersytetu w Białymstoku na potrzeby projektu Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-25 2020-08-03 09:30 --
Dzp-391/1/D/2020 Dostawa i wdrożenie systemu akademickiego biura karier dla Uniwersytetu w Białymstoku na potrzeby projektu Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-01-16 2020-02-18 09:30 --
Dzp-391/41/D/2019 Dostawa układu chłodzącego do spektrometru mössbauerowskiego wraz z montażem, uruchomieniem, przetestowaniem funkcji oraz przeszkoleniem użytkowników na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-12-06 2020-01-24 09:30 --
Dzp-391/30/D/2019 Dostawę i wdrożenie platformy edukacyjnej dla Uniwersytetu w Białymstoku na potrzeby projektu Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-10-23 2019-12-02 09:30 --
Dzp-391/32/D/2019 Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Biologii oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-10-16 2019-11-18 09:30 --
Dzp-391/33/D/2019 Dostawa aparatury naukowo-badawczej do ,,Systemu do badań ultraszybkiej optospintroniki i femtosekundowego obrazowania fotomagnetycznego” dla potrzeb Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-10-14 2019-11-14 09:30 --
Dzp-391/26/D/2019 Dostawa zestawów komputerowych na potrzeby projektu Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-08-19 2019-09-19 09:30 --
Dzp-391/25/D/2019 Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania dla Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-08-05 2019-09-17 09:30 --
Dzp-391/18/D/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-06-19 2019-07-22 09:30 --
Dzp-391/3/D/2019 Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-04-08 2019-05-09 09:30 --
Dzp-391/2/D/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-01-17 2019-02-27 09:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa