Lista postępowań PZP

Pozycje 1-15 z 15  pokazuj  pozycji

Dzp.2510.29.2022 Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby Portalu Edukacyjnego (II) Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-01 2022-08-10 09:30 --
Dzp.2512.24.2022 Wykonanie robót remontowych w budynkach Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-19 2022-08-03 09:30 --
Dzp.2510.27.2022 Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby Portalu Edukacyjnego Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-07 2022-07-20 09:30 --
Dzp.2512.23.2022 Zaprojektowanie i wybudowanie budynku Nauk Humanistycznych w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami oraz zagospodarowaniem terenu Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-06-20 2022-08-09 09:30 --
Dzp.2510.20.2022 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku (II) Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-25 2022-06-09 09:30 --
Dzp-391/12/U/2021 Audyt dostępności infrastrukturalnej i cyfrowej wraz z przeglądem procedur i doradztwem indywidualnym w związku z realizowanym projektem pn. „Dostępne Podlaskie – szkolenia i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego” Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-13 2021-05-28 09:30 --
Dzp-391/31/D/2020 Dostawa, instalacja i uruchomienie kompletnego systemu dla obserwacji nieba w Obserwatorium Astronomicznym oraz projekcji sferycznych „fulldome” w Planetarium na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-11 2020-10-15 09:30 --
Dzp-391/11/D/2020 Dostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej dla Uniwersytetu w Białymstoku na potrzeby projektu Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-25 2020-08-03 09:30 --
Dzp-391/30/D/2019 Dostawę i wdrożenie platformy edukacyjnej dla Uniwersytetu w Białymstoku na potrzeby projektu Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-10-23 2019-12-02 09:30 --
Dzp-391/33/D/2019 Dostawa aparatury naukowo-badawczej do ,,Systemu do badań ultraszybkiej optospintroniki i femtosekundowego obrazowania fotomagnetycznego” dla potrzeb Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-10-14 2019-11-14 09:30 --
Dzp-391/26/D/2019 Dostawa zestawów komputerowych na potrzeby projektu Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-08-19 2019-09-19 09:30 --
Dzp-391/25/D/2019 Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania dla Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-08-05 2019-09-17 09:30 --
Dzp-391/18/D/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-06-19 2019-07-22 09:30 --
Dzp-391/3/D/2019 Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-04-08 2019-05-09 09:30 --
Dzp-391/2/D/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-01-17 2019-02-27 09:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa