Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 52  pokazuj  pozycji

Dzp.2510.28.2022 Dostawa artykułów papierniczych na potrzeby Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-11 2022-07-20 09:30 2022-08-01
Dzp.2510.16.2022 Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego Biblioteka Zbiorów Dostępnych Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-13 2022-06-07 09:30 2022-07-27
Dzp.2511.17.2022 Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczeń robót budowlanych wykonywanych w ramach Inwestycji „Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu przy ul. Aguonu 22 w Wilnie” Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-05 2022-06-03 09:30 2022-08-05
Dzp.2510.15.2022 Dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby projektu „Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu” Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-28 2022-05-12 09:30 2022-06-01
Dzp.2510.12.2022 „Dostawa kamer wraz z wyposażeniem na potrzeby realizacji projektu Misja 3.0 – Uniwersytet Otwarty” Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-12 2022-04-20 09:30 2022-06-06
Dzp.2510.7.2022 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby projektu „Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu” (II) Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-02-28 2022-03-22 09:30 2022-07-29
Dzp.2510.5.2022 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-02-24 2022-03-09 09:30 2022-07-29
Dzp.2511.3.2022 Świadczenie usług wydawniczych dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-17 2022-03-08 09:30 2022-03-23
Dzp.2510.4.2022 Dostawa i wdrożenie platformy uczelnianej Uniwersytetu w Białymstoku wraz z dostosowaniem 16 istniejących stron internetowych Uczelni do Ustawy o dostępności Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-01-27 2022-02-07 12:00 2022-06-06
Dzp.2510.1.2022 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby projektu „Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu” Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-01-25 2022-02-14 09:30 2022-04-04
Dzp-391/31/D/2021 Dostawa i wdrożenie platformy uczelnianej Uniwersytetu w Białymstoku wraz z dostosowaniem 16 istniejących stron internetowych Uczelni do Ustawy o dostępności Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-23 2022-01-20 09:30 2022-01-27
Dzp-391/52/U/2021 Świadczenie obsługi prawnej Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-21 2021-12-29 09:30 2022-01-21
Dzp-391/51/U/2021 Ochrona terenu i budynków Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-15 2021-12-29 09:30 2022-07-29
Dzp-391/48/U/2021 Świadczenie usług pocztowych dla Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-01 2021-12-10 09:30 2021-12-23
Dzp-391/49/U/2021 Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu: „Akademia Trzeciego Wieku”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (zamówienie VI) Uniwersytet w Białymstoku Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-30 2021-12-08 09:30 2021-12-16
Dzp-391/36/D/2021 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku (przetarg III) Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-10 2021-12-08 09:30 2022-02-11
Dzp-391/34/D/2021 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-19 2021-11-19 09:30 2021-12-13
Dzp-391/35/U/2021 Wykonywanie prac pielęgnacyjnych terenów zielonych, sprzątania terenu, parkingów i ciągów komunikacyjnych oraz odśnieżania Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego (II) Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-06 2021-10-14 09:30 2021-10-25
Dzp-391/33/U/2021 Wykonywanie prac pielęgnacyjnych terenów zielonych, sprzątania terenu, parkingów i ciągów komunikacyjnych oraz odśnieżania Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-22 2021-10-01 09:30 2021-10-06
Dzp-391/28/D/2021 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby projektu „Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu” Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-09 2021-09-24 09:30 2021-10-22
Dzp-391/29/R/2021 Wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę w budynku Wydziału Biologii „Stacja Terenowa w Gugnach” (II) Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-25 2021-09-10 09:30 2021-09-27
Dzp-391/24/D/2021 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek i faksów dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-20 2021-09-07 09:30 2021-10-06
Dzp-391/26/R/2021 Wykonanie robót remontowych w budynkach Uniwersytetu w Białymstoku (II) Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-09 2021-08-25 09:30 2021-09-06
Dzp-391/23/U/2021 Usługa sprzątania budynków Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-08-06 2021-09-06 09:30 2021-10-29
Dzp-391/25/R/2021 Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu przy ul. Aguonu 22 w Wilnie dla potrzeb Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Uniwersytetu w Białymstoku z siedzibą w Wilnie wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami oraz zagospodarowaniem terenu Uniwersytet w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-07-28 2021-09-03 09:30 2021-10-13

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa