Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 42  pokazuj  pozycji

Dzp-391/18/D/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Postępowanie PZP Dostawa sprzętu komputerowego dla Administracji Centralnej 2019-07-22 09:30 --
Dzp-391/18/D/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Postępowanie PZP Dostawa sprzętu komputerowego dla Administracji Centralnej 2019-07-22 09:30 --
Dzp-391/18/D/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Postępowanie PZP Dostawa sprzętu komputerowego dla Administracji Centralnej 2019-07-22 09:30 --
Dzp-391/18/D/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Postępowanie PZP Dostawa sprzętu komputerowego dla Administracji Centralnej 2019-07-22 09:30 --
Dzp-391/18/D/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Postępowanie PZP Dostawa sprzętu komputerowego dla Administracji Centralnej 2019-07-22 09:30 --
Dzp-391/18/D/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Postępowanie PZP Dostawa sprzętu komputerowego dla Administracji Centralnej 2019-07-22 09:30 --
Dzp-391/18/D/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Postępowanie PZP Dostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki Uniwersyteckiej 2019-07-22 09:30 --
Dzp-391/18/D/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Postępowanie PZP Dostawa sprzętu komputerowego dla Katedry Teologii Prawosławnej 2019-07-22 09:30 --
Dzp-391/18/D/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Postępowanie PZP Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersyteckiego Centrum Obliczeniowego 2019-07-22 09:30 --
Dzp-391/18/D/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Postępowanie PZP Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Ekonomii i Zarządzania 2019-07-22 09:30 --
Dzp-391/18/D/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Postępowanie PZP Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Ekonomii i Zarządzania 2019-07-22 09:30 --
Dzp-391/18/D/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Postępowanie PZP Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Filologicznego 2019-07-22 09:30 --
Dzp-391/18/D/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Postępowanie PZP Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Fizyki 2019-07-22 09:30 --
Dzp-391/18/D/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Postępowanie PZP Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Historyczno-Socjologicznego 2019-07-22 09:30 --
Dzp-391/18/D/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Postępowanie PZP Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki 2019-07-22 09:30 --
Dzp-391/18/D/2019 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Postępowanie PZP Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Prawa 2019-07-22 09:30 --
Dzp-391/26/D/2019 Dostawa zestawów komputerowych na potrzeby projektu Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu Postępowanie PZP Dostawa zestawów komputerowych na potrzeby projektu Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu 2019-09-19 09:30 --
Dzp-391/64/D/2018 Dostawa i uruchomienie układu spektrometru, należących do ,,Systemu do badań ultraszybkiej optospinotroniki i femtosekundowego obrazowania fotomagnetycznego” dla Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku”(przetarg II) Postępowanie PZP Dostawa interferometru Fabry-Perota z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem użytkowników dla potrzeb Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku 2018-12-03 09:30 2018-12-21 10:22
Dzp-391/64/D/2018 Dostawa i uruchomienie układu spektrometru, należących do ,,Systemu do badań ultraszybkiej optospinotroniki i femtosekundowego obrazowania fotomagnetycznego” dla Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku”(przetarg II) Postępowanie PZP Dostawa stołu antywibracyjnego z materiałów niemagnetycznych wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem użytkowników dla potrzeb Wydziału Fizyki Uniwersytetu 2018-12-03 09:30 2018-12-21 10:22
Dzp-391/64/D/2018 Dostawa i uruchomienie układu spektrometru, należących do ,,Systemu do badań ultraszybkiej optospinotroniki i femtosekundowego obrazowania fotomagnetycznego” dla Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku”(przetarg II) Postępowanie PZP Zaprojektowanie układu spektrometru. Dostawa elementów optycznych, elektrycznych i mechanicznych oraz oprogramowania do sterowania układu spektrometru wraz z uruchomieniem układu spektrometru 2018-12-03 09:30 2018-12-21 10:22
Dzp-391/74/D/2018 Dostawa „Systemu czasowo-rozdzielczego obrazowania optycznego” dla potrzeb Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku Postępowanie PZP Kamera CMOS do układu mikroskopowego 2019-01-24 09:30 2019-02-22 20:17
Dzp-391/74/D/2018 Dostawa „Systemu czasowo-rozdzielczego obrazowania optycznego” dla potrzeb Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku Postępowanie PZP Zestaw detekcji i kontroli impulsów laserowych 2019-01-24 09:30 2019-02-22 20:17
Dzp-391/69/R/2018 Budowa Biblioteki Uniwersyteckiej oraz budowa Obserwatorium Astronomicznego z Planetarium w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku Postępowanie PZP Budowa Biblioteki Uniwersyteckiej oraz budowa Obserwatorium Astronomicznego z Planetarium w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku 2019-02-14 09:30 2019-05-10 11:36
Dzp-391/15/D/2019 Dostawa „Pikosekundowego układu wizualizacji magnetooptycznej” dla potrzeb Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku Postępowanie PZP Pikosekundowy laser impulsowy o parametrach technicznych podanych załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” 2019-07-04 09:30 2019-08-09 12:32
Dzp-391/15/D/2019 Dostawa „Pikosekundowego układu wizualizacji magnetooptycznej” dla potrzeb Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku Postępowanie PZP Zestaw do przestrzennej wizualizacji magnetooptycznej o parametrach podanych w załączniku nr 1 do SIWZ 2019-07-04 09:30 2019-08-09 12:32

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa