Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 43  pokazuj  pozycji

Dostawa układu chłodzącego do spektrometru mössbauerowskiego wraz z montażem, uruchomieniem, przetestowaniem funkcji oraz przeszkoleniem użytkowników na potrzeby Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku Dzp-391/41/D/2019 Postępowanie PZP Części: 1 2021-10-05 10:49
Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla Wydziału Biologii oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku Dzp-391/32/D/2019 Postępowanie PZP Części: 1, 2 2021-10-05 10:45
Dostawa i wdrożenie systemu akademickiego biura karier dla Uniwersytetu w Białymstoku na potrzeby projektu Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu Dzp-391/1/D/2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-10-05 10:39
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu w Białymstoku Dzp-391/31/D/2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-11-21 14:01
Dostawa zestawów komputerowych na potrzeby projektu Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu Dzp-391/26/D/2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-10-14 10:09
Usługa sprzątania budynków Uniwersytetu w Białymstoku Dzp-391/21/U/2019 Postępowanie PZP Części: 8 2019-09-20 14:46
Usługa sprzątania budynków Uniwersytetu w Białymstoku Dzp-391/21/U/2019 Postępowanie PZP Części: 5 2019-09-20 14:46
Usługa sprzątania budynków Uniwersytetu w Białymstoku Dzp-391/21/U/2019 Postępowanie PZP Części: 7 2019-09-19 15:39
Usługa sprzątania budynków Uniwersytetu w Białymstoku Dzp-391/21/U/2019 Postępowanie PZP Części: 6 2019-09-19 15:38
Usługa sprzątania budynków Uniwersytetu w Białymstoku Dzp-391/21/U/2019 Postępowanie PZP Części: 4 2019-09-19 15:38
Usługa sprzątania budynków Uniwersytetu w Białymstoku Dzp-391/21/U/2019 Postępowanie PZP Części: 3 2019-09-19 15:38
Usługa sprzątania budynków Uniwersytetu w Białymstoku Dzp-391/21/U/2019 Postępowanie PZP Części: 2 2019-09-19 15:37
Usługa sprzątania budynków Uniwersytetu w Białymstoku Dzp-391/21/U/2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-09-19 15:37
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Dzp-391/18/D/2019 Postępowanie PZP Części: 23 2019-09-13 15:01
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Dzp-391/18/D/2019 Postępowanie PZP Części: 22 2019-09-13 15:01
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Dzp-391/18/D/2019 Postępowanie PZP Części: 18 2019-09-13 15:00
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Dzp-391/18/D/2019 Postępowanie PZP Części: 15 2019-09-13 15:00
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Dzp-391/18/D/2019 Postępowanie PZP Części: 14 2019-09-13 14:59
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Dzp-391/18/D/2019 Postępowanie PZP Części: 13 2019-09-13 14:59
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Dzp-391/18/D/2019 Postępowanie PZP Części: 12 2019-09-13 14:58
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Dzp-391/18/D/2019 Postępowanie PZP Części: 11 2019-09-13 14:58
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Dzp-391/18/D/2019 Postępowanie PZP Części: 10 2019-09-13 14:57
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Dzp-391/18/D/2019 Postępowanie PZP Części: 9 2019-09-13 14:57
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Dzp-391/18/D/2019 Postępowanie PZP Części: 7 2019-09-13 14:56
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Dzp-391/18/D/2019 Postępowanie PZP Części: 6 2019-09-13 14:56

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa